logga

Föreläsningar för skolor

Från och med våren 2016 kan du boka Susannah Elers, Bonadea Kommunikation,  för föreläsningar om Sekretess och  Personuppgiftslagen för lärare. Susannah har en lång erfarenhet av arbete inom grundskolan, och är en van utbildare av såväl barn som vuxna. I föreläsningen ges bland annat svar på:

  • Vad innebär personuppgiftslagen för lärare?
  • När utför lärare myndighetsutövning?
  • Vilka uppgifter omfattas av sekretess?
  • Vilken information får du lämna ut om en elev till någon som inte är vårdnadshavare?
  • Får du publicera bilder på internet av dina elever? Får elevers föräldrar publicera bilder av elever?
  • Vad behöver du tänka på om du vill blogga med dina elever?
  • Får du publicera elevarbeten?
  • Molntjänster i skolan?
  • Vad anses vara känsliga uppgifter?
För mer information eller offert kontakta Bonadea Kommunikation!